Vad våra kunder säger om oss

Vi har gjort en beteende/ kommunikationsanalys med efterföljande coachingsamtal hos Cecilia. Den gav en hel del igenkänning och en del aha- upplevelser. Cecilias förmåga att sätta ord på starka och svaga sidor gör att man känner sig upplyft och bra samtidigt som man fått verktyg att se och arbeta med sina svaga sidor och även se och i vissa fall omvärdera andras egenskaper. En bra grund för att arbeta vidare mot ökad förståelse.
Som Cecilias ledarutvecklare har jag sett henne utveckla en stark förmåga att leda sig själv genom stora svårigheter. Cecilias genuina engagemang för att hjälpa medmänniskor till utveckling, kombinerat med skicklighet i att omsätta teorier, verktyg och metoder till praktisk nytta gör att jag tror starkt på henne som coach och rådgivare.
Cecilia är helhjärtat engagerad när det kommer till att bidra till egen och andras utveckling. Hon är kunnig, effektiv och inspirerande på samma gång. Hon visar en utmärkt förmåga att omsätta utvecklingsmetoder till rådande verklighet och samlar noggrant in all relevant kunskap i sitt syfte att vara katalysator för utveckling. Cecilia besitter såväl entreprenöriell och innovativ förmåga som trygghetsskapande medkänsla vilket får andra att slappna av. Jag kan varmt rekommendera henne att vara din guide i personlig utveckling.
Cecilias intresse för att få människor att utvecklas genom att lära ut verktyg för att man ska förstå varför man agerar och reagerar som man gör i olika situationer och har fått mig att utvecklas som människa mycket. Genom att jag idag förstår varför jag reagerar som jag gör har jag lättare att hantera situationer som jag hamnar i både när det gäller mitt privatliv och yrkesliv. Det har också hjälpt mig att förstå varför andra reagerar som de gör. Cecilia sätt att coacha är lugnt, tryggt och aldrig dömande.

Boka ett möte du också