Verktyg och metoder

Rådgivningen och parcoachningen utgår från beprövade och forskningsbaserade verktyg och metoder. Grund i coachningen bygger på teorier som  Neurolingvistisk programming NLP, beteende och kommunikationsteorier DISC samt självledarskap och teamutveckling MT ledarskap.

Guldnycklar

Att ringa in lyckade situationer i dåtid och skapa insikter om vad som gjorde att det vart framgångsrikt får ni verktyg att använda i framtiden för fler och fler positiva upplevelser.

Värderingar & prioriteringar - Drömlista

För att utvecklas och nå sina egna och gemensamma mål är det viktigt att tillåta sig att drömma och att på riktigt få fatt i vad som är viktigt för en själv och för den man lever med. Genom att sätta ord på era drömmar och önskningar och reflekterat prioritera dem tydliggörs om ni lägger er tid och era resurser på rätt saker.

Kärleksspråk

Teorin om de fem kärleksspråken har utvecklats av den amerikanske parterapeuten Gary Chapman. Teorin bygger på att alla människor har behov av olika saker i sina förhållanden och nära relationer med andra. Genom att ta reda på vilket kärleksspråk ni pratar, får du bättre förståelse för vad både du och din partner behöver för att må bra i er relation, och hur du visar din partner uppskattning på bästa sätt.

Självskattning

Hur du/ni har det med balansen i livet är en viktig nyckel till att ringa in och prioritera vilka områden du/ni har störts nytta av att jobba med. En självskattning av hälsan, meningsfullhet (jobb, intressen mm), ekonomi och relationer är grunden i nulägesanalysen.

Hantera människor du har svårt för

Genom att titta närmre på situationer, händelser och människor som du känner dig besviken, irriterad eller ”går igång” på ringar vi in grundproblematiken och kan utifrån det utarbeta ett sätt att hantera dessa känslor. Vi arbetar med en strukturerad metod, en så kallad självanalys där du svarar på vem eller vad som du ”triggas” av, varför, vad som är hotat, din egen del i situationen och sist en plan för hantering av situationen.

Trippeldansen

Ett verktyg som hjälper er att utforska och ge insikter om hur ni kan påverka en specifik situation som inte fungerar optimalt.

Drivkraftsanalys

Att upptäcka och förstå sina drivkrafter är grunden till att må och prestera bra – både på jobbet och privat. Vad är viktigt för dig? Var hittar du din motivation? Verktyget bygger på Eduard Sprangers forskning från 1928, där han pekade på att det finns sex olika typer av motivationsfaktorer.

Kommunikations- beteendestil

Ett verktyg som bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människors beteenden. Ni lär känna er själva bättre och får ett gemensamt språk för beteenden. Som i sin tur skapar förståelse för era egna och partnerns styrkor och svagheter och underlättar därmed samarbetet.

Framgång för förändring FFF & NÖHRA

En strukturerad metod för att hantera utmaningar och nå mål som bygger på teorierna kring Neurolingvistisk programmering så kallad NLP. NLP är en modell för kommunikation och utveckling eller enkelt ett effektivt sätt att ta sig från nuläge till önskat läge genom att använda sig av den inre och yttre kommunikationen. Genom att beskriva nuläge, önskat läge vilka hinder vi ser och vilka resurser vi har kan vi skapa en handlingsplan för att ta oss till önskat läge.

På 1970-talet så skapades NLP metoden av lingvistikforskaren John Grider samt Psykologi och matematikstudenten Richard Bandler. De jobbade tillsammans vid University of California Santa Cruz i USA när de skapade NLP metoden. Frågan de ställde sig själva när de forskade var: ”Går det att knäcka koden för framgång?”. De undrade varför vissa människor blir extremt duktiga inom det de gör medan andra personer misslyckas helt.